Geen producten (0)
 
 
 
 
Melkveebedrijf de Klaverhof is het bedrijf waar de koeien van Klaverhof rundvlees gehouden worden.
Het is geen doorsnee melkveebedrijf, de ondernemers hebben een eigen visie op de melkveehouderij zoals zij denken dat deze goed aansluit bij de wensen van de consument.
 
De veestapel:
De veestapel van de Klaverhof telt ongeveer 260 melkkoeien en 120 stuks jongvee.
Er lopen koeien van verschillende rassen in onze stal, er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde “rotatie kruising” dit betekend kortgezegd dat er gebruik gemaakt wordt van 3 verschillende rassen in 1 koe. Er wordt hierbij zowel gelet op melk maar ook op vleesproductie, deze 3 rassen samen vormen de Klaverhof “dubbeldoel koe”.
Ook laten we de kalfjes, mits deze in goede gezondheid verkeren, ongeveer 14 tot 21 dagen bij de moederkoe lopen. Daarna verlaten de stierkalfjes het bedrijf en de vaarskalfjes die we voor onze eigen veestapel willen aanhouden verhuizen we naar een speciale kalverafdeling. Daar komen ze in een groepshuisvesting. Ze kunnen daar onbeperkt melk en brok eten én hun sociale vaardigheden ontwikkelen tussen de leeftijdsgenootjes.
Op ongeveer een leeftijd van 26 tot 28 maanden start na het krijgen van een kalfje hun carrière als melkkoe.
De gemiddelde leeftijd van onze melkkoeien is bijna 6 jaar en dat is ongeveer 1,5 jaar ouder dan het Nederlands gemiddelde.
Op de Klaverhof lopen doorgaans meer dan 80 melkkoeien van 7 tot 13 jaar! Hier zijn zij dan ook erg trots op!

Huisvesting:
De melkkoeien die op de Klaverhof lopen verblijven in een “vrijloopstal”. Dit is een grote open stal zònder de traditionele ligboxen maar met een stro bedding waar de koeien languit kunnen liggen waar zij maar willen.
Er staan 5 melkrobots in de stal, deze robots kunnen de melkkoeien zo vaak mogelijk als zij willen bezoeken. Doormiddel van een zender die de koe om de hals heeft, wordt bepaald of de koe gemolken word of dat zij brok krijgt.
Aan een zijkant van de stal ligt de “voergang”. Langs deze dichte vloer worden de koeien onbeperkt gevoerd. Op de dichte vloer waar de koeien op lopen en mesten rijdt een volautomatische meststofzuiger, deze zorgt er voor dat de vloer én de koeien poten zo schoon mogelijk blijven.
Ook kunnen de koeien vrijwillig bepalen of zij naar buiten gaan in de zomermaanden. Tussen april en november hebben de koeien toegang tot het weiland als het niet teveel geregend heeft.
De Klaverhof streeft er naar zo weinig mogelijk de koeien ergens toe te dwingen, zij mogen zelf bepalen wanneer zij zich laten melken, wanneer zij gaan eten en drinken en wanneer zij naar buiten gaan. Dit resulteert in weinig stress bij de dieren en daardoor ook weinig gezondheidsproblemen.
Antibiotica gebruik:
Het antibiotica gebruik op de Klaverhof is erg laag. Dit is mede te danken aan de dubbeldoelkoe en aan de huisvesting.
Er wordt géén gebruik gemaakt van preventieve antibiotica behandelingen bij onze melkkoeien.
Als er een koe ziek is wordt er volgens het plan van onze begeleidend dierenarts een koe behandeld, een uitgestippeld behandelplan. Elke behandeling wordt geregistreerd, zo kunnen wij met 100% zekerheid van elke koe terug vinden waarvoor,waarmee, en wanneer zij een behandeling heeft gehad. Als er een koe uitgezocht wordt voor Klaverhof Rundvlees wordt dit ook in de selectie criteria meegenomen.
Ook wordt ziekte insleep zoveel mogelijk beperkt, daarom fokt de Klaverhof hun veestapel zelf op. Ook wordt er meegedaan aan alle mogelijk ziekte screeningsprogramma’s van de Nederlandse diergezondheids organisatie. De Klaverhof kan trots zeggen dat hun veestapel vrij is van de meest voorkomende Nederlandse rundveeziekten.

Voeding:
Het rantsoen van de melkkoeien op de Klaverhof bestaat zoveel mogelijk uit het smakelijke gras wat geteeld is op eigen landerijen. Daarnaast krijgen de dieren aan de hand van hun melkproductie een speciaal samengesteld krachtvoeder wat zoveel mogelijk uit Nederlandse granen en bietenpulp bestaat. Er wordt amper gebruik gemaakt van geïmporteerde krachtvoeders zoals soja. Ook wordt er geen snijmaïs gevoerd aan de koeien. Doordat het rantsoen hoofdzakelijk uit gras bestaat heeft het vlees van de koeien veel meer smaak. Uit onderzoek is gebleken dat het vlees van koeien die voornamelijk gras eten meer goede omega 3 vetzuren bevatten.
 

 
Natuurbeheer: 
Sinds januari 2019 beheert melkveebedrijf de Klaverhof ook een bijzonder natuurgebied, namelijk de Sint antoniegorzen. De Sint antoniegorzen liggen naast het welbekende Fort Sabina en Willemstad.
Dit 91 hectare groot natuurgebied heeft de bestemming vogelweidegebied, de grootste van haar soort in Noord- Brabant. Vogelweidegebied houdt in dat de weides van het gebied zo beheerd dienen te worden dat het er aantrekkelijk is voor weidevogels om zich daar te settelen. Dit wordt onder andere gedaan door op speciale tijdstippen te maaien en bemesten. Daarmee wordt een zo aantrekkelijk mogelijk leefgebied gecreëerd voor (beschermde) weidevogels zoals de grutto, tureluur, kievit en de vele andere bewoners van dit bijzondere natuurgebied. 
Melkveebedrijf de Klaverhof zal er ook natuurhooi gaan winnen, wat vervolgens weer aan het vee gevoerd zal worden. Het hooi wat niet goed genoeg is als veevoer, wilt melkveebedrijf de Klaverhof gebruiken als strooisel voor in het liggedeelte van de vrijloopstal. Samen met de uitwerpselen van de koeien zal dit natuurhooi een mooie vaste meststof worden.
Deze vaste mest zal gebruikt worden om het natuurgebied te bemesten om het bodemleven in stand te houden. Pieren en wormpjes zijn gek op de voedingsstoffen uit de vaste mest. En zo maken we het gebied ook weer erg aantrekkelijk voor de vele weidevogelsoorten om zich in het gebied te settelen, er is voeding, ruimte en rust genoeg om ongestoord een nestje te kunnen maken en zich voort te planten. 
 
  

 
 
De kringloop op melkveebedrijf de Klaverhof:
 Natuur en de impact op de natuur wordt steeds belangrijker in Nederland. CO2 uitstoot, duurzaamheid, en ammoniak uitstoot zijn veelbesproken thema’s.
De Klaverhof probeert dit in de bedrijfsopzet en bedrijfsvoering ook mee te nemen.
Het bedrijf is grondgebonden, dit wil zeggen dat het bedrijf voldoende hectares aan (gras)land heeft om de mest die het aantal koeien en jongvee produceren op hun eigen (gras)land te plaatsen.
Een veelbesproken probleem in de sector; mestoverschot, geldt dus voor melkveebedrijf de Klaverhof niet. De mestsoort die uit de eerdergenoemde vrijloopstal komt is ruige ookwel vaste mest genoemd. Deze mest wordt gebruikt om het land te bemesten. Het bodemleven (pieren,mollen en andere in de grond levende diertjes) van het land is gek op deze soort mest, er zitten veel voedingsstoffen in voor alle organismen die zorgen voor een gezond bodemleven. Ook de boerenlandvogels zijn blij met deze soort mest omdat er ook voor hen meer voeding in de grond zit. Ook wordt het uitspoelen van stikstof door deze mestsoort beperkt.
De ammoniak uitstoot bij het uitrijden van de vaste mest op het land is ook stukken minder dan bij de traditionele drijfmest.
Er wordt tegenwoordig vaak geschetst dat de agrarische sector een groot deel van de CO2 uitstoot veroorzaakt. Hier kunnen veel discussies over gevoerd worden. Wat men vaak over het hoofd ziet is dat grasland meer CO2  bindt dan een bos.

Melkveebedrijf de Klaverhof probeert de kringloop zo goed mogelijk in te vullen, er wordt ruwvoer geteeld op eigen land, wat gevoed is met meststoffen uit de vrijloopstal. Dit gras wordt geoogst met een zo hoogst mogelijke kwaliteit, hierdoor wordt het aandeel krachtvoer beperkt. De koeien blijven gezond door dat zij gezonde voeding binnen krijgen. Ook worden de koeien ouder in de vrijloopstal, zij komen zo min mogelijk in stress situaties terecht, dit resulteert tot rust in de koppel.
En het belangrijkste; doordat de melkkoe aan het einde van haar melkkoe carrière nog in dusdanig goede conditie is, is zij geen “afval product” wat vaak wordt geschetst, maar zij is een vleeskoe, waar een prima stukje vlees aan zit.
Dit duurzame (h)eerlijke stukje vlees bieden wij graag aan u aan.